תקנון ציוד ספורט וכושר LAPARK לקניה

מבוא
אתר ציוד ספורט וכושרwww.lpark.co.il היינה חנות וירטואלית למכירת מכשירי כושרמוצרי ספורט ועוד.
המידע המופיע בתקנון זה רשום בלשון זכרלנוחות בלבד והתקנון מתייחס בצורה שווה לשני המינים.
הרכישה באתר כפופה לתנאים המופיעים בתקנון זההנך מתבקש לקרוא אותו במלואו ובקפידה.
השימוש במכשירים המופיעים באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית לכל סוג של פציעה שעלולה להיגרם למשתמש.
טל"ח.
הרכישה
אתר ציוד ספורט וכושר LAPARK מאפשר ללקוחות רכישה קלהנוחה ובטוחה של מוצרים באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר בכל עת עד לגמר המלאי.
המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.
על הלקוח מוטלת האחריות לוודא ולבדוק את נכונות פרטיו.
במידה וקיימת אפשרות בחירת צבע בעמוד המוצר והלקוח לא בחר את הצבע של המוצרהצבע ייבחר עפ"י שיקול דעתה של LAPARK.

LAPARK  מתחייבת לבצע את המשלוח ללקוחות עד 6 ימי עסקים.

LAPARK ציוד ספורט וכושר שומרת לעצמה את הזכותלחדול מלספק מוצר/רים ללא התרעה מוקדמת ללא התרעה מוקדמת על פי שיקול דעתה.

ביטול עסקה והחזרת מוצר
ניתן לבטל רכישת מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 14 יום מקבלת המוצרדמי הביטול הקבועים בחוק זה היינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”חלפי הנמוך מביניהם.באחריות הלקוח להחזיר את המוצר אל משרדי החברה או יישא בהוצאות השילוח עבור החזרתו במידה וקיימת תקלה טכנית במוצר יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ותקנותיוניתן לבטל את הרכישה בתוך 14 ימי עבודה שמניינם מיום קבלת המוצר במען שנמסר בהזמנהיש לעיין באתר לזכויות להגנת הצרכן לקבלת מידע נוסף.
זכות הביטול אינה קיימת במקרים הבאים:
טובין – מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסקלדוגמהשקיות קרועותמוצר מלוכלך ו/או שנעשה בו שימושמוצר שרוטמוצר ללא אריזה מקורית או כמובןמוצר שבורבהתאם לחוק הגנת הצרכןשירותי הארחהנסיעהחופש ובילוי;
לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשביםהתשנ"ה-1995.
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (כגון שקי אגרוףהדפסה על הבגדים או\ו כל שינויאשר חל על המוצר כתוצאה מבקשת הלקוח בעת הזמנה באתר או עם נציג שרות טלפוני).
טובין הניתנים להעתקהשכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
בהתאם לחוק להגנת הצרכןמוצריםאשר הוזמנו מחו"ל עבור לקוח לא ניתן להחזיר.
כדי לשמור על בריאות כולנואנחנו לא מאפשרים החזרת מזרנים שאריזתם הוסרה.
ניתן לפנות לחברה בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת המוצר בדרכים הבאות:
בטלפון: 050-4754705
בדואר אלקטרוני: lpark14001@gmail.com
מען לחבילות:
רמת גןרחוברות בניין מס' 28

050-4754705

במקרה של ביטול העסקה והחזר המוצר לחברהיוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירותבניכוי דמי משלוח וביטול עסקה בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשיםלפי הנמוך מבניהם.
במידה ולקוח התחרט ומעוניין לבטל את העסקהישלם הלקוח בגין משלוח עבור ושב בתוספת ניכוי דמי ביטול העסקה בשיעור של 5%.
הכסף יוחזר ללקוח רק לאחר קבלת המוצר המוחזר בחברהבהתאם לאמצעי התשלום שבו השתמש הלקוח בעת ביצוע ההזמנהתוך ימי עבודה.
הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באופן עצמאיבאמצעות הגעה עצמאיתדואר רשוםשרות שליחיםאו בכל אמצעי אחר.
במידה והלקוח בוחר להחזיר מוצר שקיבל במשלוח בחינםעלות הזיכוי תהיה פחות 20 ש"ח או 25 ש"ח במידה ומדובר במשלוח בדואר ישראל או משלוח לנקודות חלוקה בהתאם למשקל החבילה ו35 ש"ח לכל חבילה במידה ומדובר במשלוח עם שליח ותוספת ניכוי דמי ביטול העסקה בשיעור של 5% מערך המוצר.
תוצאות הביטול במוצרים הדורשים הרכבה ו/או התקנה – דעלא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבואלא לאחר שהספק נתן הסכמתו לכך מראשבמקרה כאמורבנוסף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר לחנות או לספק ממנו נרכש המוצרבאריזתו המקוריתשלם ו/או ללא פגיעה ו/או פגם ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהואינוכו 20% – 30% נוספים מערך המוצר המוחזר.
מובהר בזאת כי במידה ולקוח בוחר לבטל את העסקה הוא יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את ההזמנהוזאת במידה וההזמנה הועברה מהמחסן לחברת השילוח.
הזיכוי שיוחזר ללקוח במידה ובוצע תשלום בהעברה בנקאית יהיה מינוס העמלה שגובה הבנק על העברה הבנקאית.
למען הסר כל ספק – החזרת המוצר שנרכש מותנית בקיומם המצטבר של התנאים הבאים:
1. 
לא עברו 14 יום מיום קבלת המוצר.
2. 
עלות המוצר הינה 50 ש"ח או יותר.
3. 
מוצר באריזתו המקוריתשלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
4. 
למוצר תצורף חשבונית המס המקורית.
אספקה והובלת המוצר
LAPARK 
ציוד ספורט וכושרתדאג לספק את המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישהבהתאם לסוג המשלוח אותו הוא בחר.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח ומחובתו לוודא כי היא נכונה.

LAPARK ציוד ספורט וכושרלא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה.
זמן אספקה של חברת שליחויותזמן משלוח ממוצע 2-3 ימי עסקים (זמן משלוח מרבי ימי עסקיםאלה אם כן רשום אחרת בדף המוצר או שאזור המשלוח מופיע ברשימת אזורי שילוח חריגים).
לקוח נכבדלתשומת לבךההגעה לאזורים החריגים כרוכה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות!!! אילתישובים מעבר לקו הירוק וכל אזור הנחשב מרוחק.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות להגדיר את הישוב – כמרוחק או לאו.
זמני האספקה המופיעים בדף המוצר יימנו בימי עסקים בלבדבימים אעד הבלבדימי שישישבתערבי חג וימי חג לא יבואו במניין ימי עסקים.
מדיניות האספקה וההובלה נקבעת על ידי הספקים.
ברגע שנבחרת אפשרות של משלוח עם שליחהמערכת בוחרת אוטמטית את חברת השליחויות אתה תשלח החבילה על פי שיקולי משקלמרחק ועומסתנאי המשלוח וזמן האספקה זהים לחלוטין.
משלוחים כבדים ישלחו לכניסה לבניין בלבד.
למען הסר ספקעלות המשלוח הנקובה בדף המוצר אינה כוללת חיוב בגין הובלה חריגה כגוןהובלת מוצר לקומה גבוהה שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או מנוף ו/או אמצעים מיוחדים כלשהםבמידה ומדובר בבניין ללא מעלית או בבניין ללא גישה המשלוח יהיה לכניסה לבניין ולא לדירהכמו כן במידה והמשקל של החבילה עולה על 25 ק"ג ההובלה תהיה לכניסה לבניין בלבד!
חברת השליחויות פועלת לפי הרשום בשטר המטעןאין למסור לשליח חבילות כלשהןכסף מזומןאו מכתב מבלי לתאם זאת מראש עם החברההחברה לא תהא אחראית לדבר מה שנמסר לשליח מבלי תיאום מראש של דבר המסירה לשליחלא ניתן לשלם במזומן על הזמנה בעת קבלת המשלוח.
החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיףתוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחורעיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדריכיםתמונותוידיאו ומידע באתר
כל המדריכיםהתמונותוידיאו והמידע המופיעים באתר בגדר המלצה בלבד והשימוש במידע המופיע בהן באחריות המבצע בלבד!
לפני האימון או ביצוע פעולות המופיעות באתר מומלץ להתייעץ עם רופא משפחה או איש מקצוע מוסמך.
התמונות באתר להמחשה בלבד.
שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי מוצרניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון050-4754705 או במייל: lpark14001@gmail.com
אחריות ושירות

שירותי אחריות בטלפון: 050-4754705
במידה ולא צוין תוקף האחריות בדף המוצרהאחריות היא לטיב המוצר בלבד.
האחריות לא חלה על הסוללות.
האחריות תקפה רק בצרוף חשבוניתבמקרים בהם ניתנה גם תעודת אחריותבצרוף תעודת האחריות וחשבונית הקניה.
אין החברה אחראית או תישא בהוצאות שילוח ,פירוק והרכבה לצורך הבאת המכשיר לשירות.
אין החברה אחראית או תישא בהוצאות שילוח המכשיר חזרה ללקוח.
אחריות זו אינה תקפה על מכשירים וחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי גורם אחר.

האחריות לא חלה על המקרים הבאים:
1. 
נזק כתוצאה משימוש לקוי.
2. 
נזק כתוצאה משימוש במכשיר לצרכים אליהם הוא לא יועד.
3. 
נזק כתוצאה מחבלה.
4. 
נזק כתוצאה מנפילה.
5. 
נזק כתוצאה מאחסון לקוי.
6. 
נזק כתוצאה מרטיבות.
7. 
נזק כתוצאה מכוח עליון.
אבטחת מידע ופרטיות
חברת ציוד ספורט וכושר LAPARK מתחייבת לא למסור את המידע האישי שממולא על ידי הלקוח לגופים חיצוניים.
חברת ציוד ספורט וכושר LAPARK נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת להגן ולשמור על סודיות המידעבמקרים של התקפת סייבר לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהואישיר או עקיף  שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לרעה.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני המופיע באתר ציוד ספורט וכושר LAPARK היינן רכושה הבלעדי של החברה.
אין להעתיקלשכפללהפיץ או להשתמש במידע המופיע באתר או בבלוג אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש בכתב מטעם החברה.
כל הפרה של המדיניות הנ"ל עלולה לגרום להפרת זכויות יוצרים אשר תחשוף את המפר לתביעה משפטית.

תקנון זה מחייב גם בביצוע עסקה עם נציג טלפוני.